Susana Poveda

Col. 2577

Llicenciada en veterinària el 1997 per la UAB. Màster en Medicina i Cirurgia Ocular el 2000 per la UAB.Màster en Etologia clínica al 2002. Ha realitzat estades de perfeccionament a l’estranger. Ponent en diferents congressos nacionals i Europeus d’Avepa com a membre del GERPAC(Grupo de Especialistas en Reproducción de Pequeños Animales de Compaia). Ha publicat en diverses revistes especialitzades. Manté el seu interès pel món de l’oftalmologia i les noves tècniques de la reproducció assistida.

Responsable del departament d’oftalmologia, reproducció – pediatria, ecografia, anestèsia i cirurgia abdominal.