Marta Pla

Col. 2896
Llicenciada en veterinària el 1989 per la UAB. Cursos de postgrau en Patologia Molecular l’any 1990 a Universitat de Barcelona. Màster en Medicina i Cirurgia Ocular el 2000 per la UAB. Becada en diferents ocasions per estades de perfeccionament i treball de recerca a l’estranger. Formació multidisciplinar. Ha publicat diversos casos clínics a revistes com la Revista oficial d’AVEPA i ARGOS. El gener de 2006 va ser finalista al ” I Premio Veterinario del Año” secció cas clínic.  Actualment el seu interès es centra en l’oncologia, traumatologia i medicina càrdiorespiratòria.

Responsable del departament de traumatologia, cardiologia i cirurgia toràcica.