Laia Ebri

Col. 3783

LLicenciada en veterinària a la UAB el 2005. Ha participat en diferentes jornades IVSA (International Veterinary Small Animal Association),cursos de formació continuada al COVB i congrés de Grups de Treball d’Especialitats d’AVEPA,sempre en els seus àmbits d’interès: urgències clíniques, dermatologia i medicina d’animals exòtics.

Responsable del departament de medicina d’ animals exòtics i dermatologia. Servei de consulta externa i cirurgia general.