Cristina Pons

Col. Gi. 1095

Graduada en veterinària a la UAB el 2015. Ha realitzat un internat al Zoològic de Barcelona. Ha treballat en centres de rehabilitació de fauna salvatge i en clíniques de Girona. Ha col·laborat amb AVAFES organitzant congressos i cursos. Segueix formant-se de manera continuada a través del COVGI.

Forma part de l’equip de consulta d’animals exòtics, de medicina interna, de medicina d’urgències i de cirurgia de teixits tous.