Ariadna Pujol

COL 5268

Graduada en veterinària l’any 2016 per la Universitat d’Extremadura. Ha participat en les Jornades Veterinàries per a estudiants de la UEx i en diversos cursos amb AVEPA, en congressos internacionals com el London Vet Show i de la GEMFE. Segueix formant-se de manera continuada a través del COVB.

Actualment centre el seu interès en la medicina felina, medicina interna, medicina d’urgències i la cirurgia de teixits tous.