Diagnòstic per imatge

Radiologia digital

 

Mitjançant aquesta tècnica es pot arribar al diagnòstic de moltes de les patologies més freqüents que tenen les nostres mascotes. És una tècnica ràpida i indolora, en qüestió de minuts tenim el resultat. Disposem de tecnologia de radiografia digital més moderna.

 

 

 

Ecografia

Aquesta tècnica serveix per veure els òrgans interns en moviment i en dues dimensions. És una tècnica ràpida i indolora, només cal depilar la zona que necessitem observar.

 

Ecocardiografia

 

Tècnica utilitzada en el diagnòstic i avaluació de les malalties cardíaques. Ens permet valorar les velocitats dels fluxes sanguinis a través de les vàlvules i quantificar els gradients de pressió entre les diferents càmeres cardíaques.

 

 

 

 

Endoscòpia

Procediment que ens permet veure l’interior de les cavitats de l’organisme. Rinoscòpia, broncoscòpia, otoscòpia, vaginoscòpia i artroscòpia es realitzen mitjançant l’ús d’endoscopi rígid. Per l’extracció de cossos estranys esofàgics i les biòpsies del tracte digestiu utilitzem l’endoscopi flexible. Estem treballant en oferir properament cirurgia de mínima invasió per a procediments com biòpsies hepàtiques i ovariectomies en gates.