Cardiologia

En aquest departament tractem totes les patologies relacionades amb l’aparell cardio-respiratori.

Es fan rutinàriament electrocardiogrames, ecocardiografies, mesures de la pressió arterial doppler i es poden arribar a posar marcapassos si cal.

Remarquem que les nostres gàbies d’hospitalització estan preparades per a poder realitzar oxigenoteràpia.