Hospitalització i cures intensives

L’hospital està dotat de vuit gàbies d’hospitalització per a gossos i gats i una per animals exòtics. Aquestes ofereixen les millors condicions per a poder practicar els tractaments oportuns en les diferents patologies. Disposen d’oxigen, sistemes d’escalfament i són de diferents grandàries en funció de la mida de l’animal.

Els malalts infecciosos es mantenen aïllats de la resta. Es practica una monitorització continuada dels pacients ingressats a càrrec del veterinari responsable del departament per tal de tenir als animals controlats les 24 hores del dia.

Actualment les UCI de gats i gossos estan separades per tal d’evitar el màxim les situacions estressants dels primers i així millorar l’estada de tots ells a l’hospital.