Cristina Pons

Col. COVB 5723

Graduada en veterinària a la UAB el 2015. Ha realitzat un internat al Zoològic de Barcelona. Ha treballat en centres de rehabilitació de fauna salvatge i en clíniques de Girona. Ha col·laborat amb AVAFES organitzant congressos i cursos.

Ha realitzat el Posgrau en Cirurgia de teixits tous i traumatologia acreditat per la ISVPS (International School of Veterinary Postgraduate Studies). Ha realitzat el curs bàsic de cirurgia de la UAB i està acreditada per l’institut Eduardo Anitua en l’aplicació clínica de la tecnologia Endoret (PRGF) en traumatologia, reumatologia i medicina esportiva.

Assisteix a congressos nacionals i internacionals de renom com el SECIVE i AVEPA-SEVC. És membre de AVEPA (Associació de Veterinaris Especialistes en Petits Animals) i del grup de treball GEVO (Grup d’Especialistes Veterinaris en Ortopèdia i Traumatologia).

Centra el seu interès en l’estudi de la medicina regenerativa i factors de creixament, el  dolor crònic associat a la malaltia degenerativa articular i la cirurgia reconstructiva.

Forma part de l’equip de traumatologia i ortopèdia, cirurgia de teixits tous, és cap del departament de ferides i cures intensives i de medicina regenerativa.