Anna Sant

Col. 4822 COVB

Llicenciada en Veterinària per la UAB l’any 2012, ha realitzat un internat en un hospital de referència d’Anglaterra i ha treballat com a veterinària d’urgències en diverses clíniques i hospitals de Catalunya. Ha col·laborat activament en diverses associacions per a la protecció de la fauna salvatge i dels animals de companyia.

Actualment segueix formant-se en l’àmbit nacional a través del COVB i assistint a diversos congressos.

Forma part del departament de fisioteràpia i rehabilitació, hospitalització, urgències i neurologia.