Susana Poveda

Col. 2577. COVB

Llicenciada en veterinària el 1997 per la UAB. Té el Màster en Medicina i Cirurgia Ocular impartit per la UAB finalitzat l’any 2000 i el Màster en Etologia clínica al 2002. Ha realitzat estades de perfeccionament a l’estranger. Ha publicat en diverses revistes especialitzades.

Actualment es segueix formant-se assistint a congressos nacionals i internacionals com el SEVC i GTA. És membre d’AVEPA (Associació de Veterinaris Especialistes en Petits Animals) i pertany al GERPAC (Grup d’Especialistes en Reproducció de Petits Animals de Companyia) dels qual ha sigut ponent en diferents congressos.

Centra el seu interès en les tècniques de reproducció assistida, anestèsia loco-regional i la medicina regenerativa ocular.

És cap del departament d’oftalmologia, reproducció i pediatria, ecografia, anestèsia, cirurgia abdominal i etologia.

Socia fundadora de l’Hospital Veterinari.