Marta Pla

Col. 2896 COVB

Llicenciada en veterinària el 1989 per la UAB. Cursos de postgrau en Patologia Molecular l’any 1990 a Universitat de Barcelona. Màster en Medicina i Cirurgia Ocular el 2000 per la UAB. Becada en diferents ocasions per estades de perfeccionament i treball de recerca a l’estranger. Formació multidisciplinar. Ha publicat diversos casos clínics a revistes com la Revista oficial d’AVEPA i ARGOS. El gener de 2006 va ser finalista al » I Premio Veterinario del Año» secció cas clínic.

Ha realitzat el curs de cirurgia de nivell expert de la UAB. Segueix formant-se assitint a congressos nacionals i internacionals com el SECIVE, GECAR, London Vet Show,  És membre d’AVEPA (Associació de Veterinaris Especialistes en Petits Animals) i dels grups de traball de GEVO (Grup d’Especialitstes Veterinaris en Ortopèdia i Traumatologia) i GECAR (Grup d’Especialistes en Cardiologia).

Centra el seu interès en la cirurgia reconstructiva, tècniques de mínima invasió i avanços en la ortopèdia.

És cap del departament de traumatologia i ortopèdia, cardiologia i cirurgia avançada.

Socia fundadora de l’Hospital Veterinari.