PREVENCIÓ DE LA LEISHMANIOSIS CANINA

La leishmaniosis canina és una malaltia parasitaria greu causada per un protozou denominat Leishmania spp. i transmesa a través dels flebòtomos, uns mosquits que amb la seva picada infecten a l’animal.

Els mosquits flebòtoms, són més freqüents en èpoques de calor (de juny a octubre) i zones humides, és per això que el clima mediterrani fa que el nostre país es trobi en situació de zona endèmica de Leishmània.

El mosquit transmet la Leishmania a l’animal i via torrent sanguínia arriba als diferents òrgans i teixits, causant per tant, una simptomatologia molt variada i més o menys greu que pot arribar a causar la mort de l’animal.

És per això que us recordem la importància de la prevenció d’aquesta malaltia. Actualment existeixen diferents mètodes, entre els que podem destacar; collars específics contra els flebòtoms, pipetes antiparasitàries, xarops que ajuden a estimular la immunitat i vacunes.

Si voleu protegir les vostres mascotes contra la Leishmània, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres i us informarem de quin és el mètode més adequat per a cada cas.