Per què esterilitzar la meva mascota?

Tots hem sentit a parlar de les campanyes d’esterilització de gossos i gats. I per què es fan?

En el cas d’animals lliures, es fan per controlar el número poblacional. I en el cas d’animals domèstics, perquè comporten certs beneficis. En aquest article farem una breu explicació de què es l’esterilització, quines opcions quirúrgiques tenim i quins són els avantatges que ens aporten.

L’esterilització és la intervenció que té com a objectiu suprimir la capacitat reproductiva de l’animal. Les opcions quirúrgiques que més es realitzen en la clínica de petits animals són la  ovariectomia, ovariohisterectomia i la lligadura de trompes, en les femelles; i la orquiectomia i la vasectomia, en els mascles.

La principal diferència entre ells és que en la lligadura de trompes i en la vasectomia no s’extreuen els òrgans sexuals, i per tant no hi ha alteració de processos hormonals,  i en la resta sí.

La gran pregunta és: “Quins són els avantatges de treure els òrgans sexuals?”. Doncs, són més dels que ens pensem.

En les femelles, evita infeccions de matriu, embaraços psicològics i  disminueix la probabilitat de tumors mamaris (sobretot abans del primer zel).

En els mascles evita marcatges urinaris, certs quadres d’agressivitat i múltiples tumors, com els testiculars, prostàtics o perianals. És a dir, a part dels motius mèdics rellevants, hi ha els comportamentals, com disminuir conflictes entre mascles, nerviosisme per tenir a prop una femella en zel, miccions inadequades, embaraços no desitjats, etc…

Enrere hauríen de quedar llegendes urbanes com “les femelles necessiten parir com a mínim una vegada”, “els mascles han de conèixer què és la monta”, “si una gossa pareix té menys embaraços psicològics”, etc... tots ells comentaris que s’escolten a peu de carrer, desacreditats amb el temps, en demostrar-se científicament que no tenen cap certesa.

L’esterilització aporta uns beneficis a la nostra mascota que cal tenir en compte. Serà la veterinària que, individualment per a cada pacient, ens informarà i orientarà de quina és la millor opció quirúrgica.