Embaraç psicològic de les gosses

Les hormones involucrades en aquest procés són la progesterona i la prolactina. La primera augmenta després del zel per poder mantenir l’embaraç i la segona serà la responsable de la producció de llet. Encara que no hi hagi fecundació també es donen aquests canvis hormonals i per això diem que la pseudogestació és un fenomen normal.

Si notem algun canvi important dels anteriorment comentats en la nostra gossa l’hem de portar el veterinari. Ell valorarà si és una gestació veritable o es tracta d’una pseudogestació. Ens donarà recomanacions com no aplicar compreses fredes o calentes a les mames, o no permetre que elles mateixes es netegin les mames per no estimular més la secreció de llet. Entre d’altres pautes de maneig valorarà l’estat físic de l’animal i si és necessari o no donar medicació.

Moltes vegades estem davant d’aquests problemes de deshidratació i hipotèrmia i no els podem tractar perquè no els percebem. Sovint el què creiem és que no mamen perquè la mare no els deixa, o perquè la llet d’aquesta té alguna deficiència nutricional. Quan en realitat el que els passa és que no tenen les condicions ambientals necessàries per una bona homeostasi. És vital doncs, posar ènfasi en mantenir un ambient amb alta humitat relativa i temperatura elevada. La forma d’aconseguir-ho és posant una font de calor que ens permeti mantenir l’àrea on habita la camada a la temperatura recomanada segons els dies de vida i una humitat del 60%. També els podem ajudar controlant si reben la suficient ingesta de líquids, si tenen lliure accés a ells i si són els adients.

Durant la fase de creixement dels cadells han de tenir un augment de pes exponencial. Aquest fet és un indici de bona salut. Per tant, pesarem els cadell cada dos o tres dies, com a mínim en les primeres quatre setmanes. Si el pes no augmenta respecte l’anterior o es manté igual el més recomanat és consultar-ho al nostre veterinari perquè ens indiqui quines seran les nostres pautes a seguir.