Leucèmia felina

La leucèmia felina és una malaltia dels gats causada per un virus. Aquest afecta a les cèl.lules encarregades de protegir l’organisme davant infeccions. És una malaltia contagiosa que sobretot es transmet a través de la saliva. Per tant, els gats es poden infectar amb baralles, jugant, compartint dispensadors de menjar o beguda, etc. Tal i com passa amb altres virus el sistema immunològic pot reaccionar contra aquest, o no, en funció de l’edat de l’animal, les defenses, el virus i el contacte tingut. És per això que és més freqüent que s’infectin gatets petits o molt adults, o gats amb menys defenses ja sigui perquè tenen alguna altra malaltia, o bé perquè se’ls està medicant o estant molt estressats. Quan un gat entre en contacte amb el virus poden passar sobretot tres coses, que quedi immunitzat, latent o infectat. Quan queden immunitzats és que el seu sistema immune reacciona davant de la infecció i per tant no desenvoluparà la malaltia. L’estat latent significa que té al virus al cos però no està actiu, i en qualsevol moment es pot activar. L’estat infectat és que el virus està actuant. Un gat leucèmic positiu pot tenir una bona qualitat de vida durant anys, no obstant amb el temps generalment acaben tenint malalties relacionades amb la leucèmia felina.

Com que hi ha gran diversitat de problemes crònics i malalties relacionades amb el virus, podem sospitar que el nostre animal és leucèmic tant perquè s’ha aprimat sense motiu i està més trist, com perquè té altres malalties recurrents.

Existeixen proves per diagnosticar aquesta malaltia i vacunes per prevenir-la. Per això és important quan adoptem un gatet de portar-lo al nostre veterinari. Ell li ferà una bona exploració, li traurà sang per saber si és positiu o negatiu i li començarà una pauta de vacunació adequada al seu cas. Un gat positiu pot viure des de mesos fins a anys en un ambient relaxat i tranquil. S’ha de tenir en compte que no és convenient que convisquin gats negatius amb positius, ni tampoc que aquests últims tinguin contacte lliure a l’exterior. Aquestes mesures no són només per evitar que altres gats s’infectin, sinó també per protegir el nostre gat del perill que agafi altres malalties. El nostre veterinari serà qui ens donarà les recomanacions perquè li poguem donar una bona qualitat de vida.