Grup sanguini gats

Les transfusions sanguínies en animals de companyia s’han utilitzat durant molts anys en la medicina veterinària tant en casos d’urgència en hemorràgies agudes com en el tractament de malalties que desenvolupen en anèmies greus.
De la mateixa manera que en la medicina humana, en els animals també existeixen diferents grups sanguinis. Conèixer el grup sanguini dels nostres animals és molt important a l’hora de realitzar transfusions de sang, d’aquesta manera podem administrar sang del mateix grup i per tant, evitar reaccions d’ hipersensibilitat

En els gats, es coneixen 4 grups sanguinis, A, B, AB  i MiK . Els gats del grup A són els més predominants (un 60% de la població), els del grup B (20% de la població felina) són comuns en algunes races com el British Shorthair i el Cornish  Rex, els grups AB  (6%) i MiK  (4%) són molt difícils de trobar.

Al nostre hospital disposem de Tests ràpids que en menys de 10 minuts ens permeten conèixer el grup sanguini dels nostres gats.