Gats i refredats

La salut dels nostres animals és un tema que ens preocupa a tots, tan als propietaris com a nosaltres, els veterinaris. En medicina felina, una de les consultes habituals és la de gats refredats, amb tos, mocs i en ocasions llagrimeig als ulls. Un cop feta l’exploració física, en alguns casos arribem al diagnòstic de la síndrome respiratòria felina de vies altes (cavitat nasal, cavitat bucal, faringe i laringe). Es tracte d’una síndrome que engloba una sèrie de malalties, i la nostra feina és arribar a diagnosticar quina és exactament i posar-hi remei.

Entre les causes més freqüents de l’aparició de la síndrome respiratòria felina, hi trobem el Calicivirus i l’Herpesvirus felí; són dos virus que afecten tant a gats joves com a adults, de carrer i de casa, que cursen amb diferents símptomes, i amb diferents nivells de gravetat. L’Herpesvirus sol cursar amb rinitis, conjuntivitis i sinusitis, mentre que el Calicivirus cursa amb gingivitis, estomatitis i rinitis. Tot i així és molt habitual trobar gats amb infeccions concomitants, és a dir, els dos virus a la vegada i inclús amb l’aparició de infeccions secundàries i altres malalties que empitjoren el procés.

 

El diagnòstic es realitza majoritàriament segons la simptomatologia clínica, abans d’aplicar un tractament, necessitem realitzar diferents proves diagnòstiques que ens ajudin a determinar quina és la millor pauta terapèutica en cada cas. Després de la presa de mostres i de l’obtenció dels resultats del laboratori, una analítica completa i radiografia toràciques per descartar altres malalties, sabrem exactament quina és la causa del “refredat” del nostre gat. Tenint en compte que estem davant d’un virus que afectarà al pacient durant tota la vida, a Assistència Veterinària (Hospital Veterinari 24h) us recomanarem el tipus de tractament més adequat per al vostre gat i les possibles teràpies de suport per ajudar que la qualitat de vida de les vostres mascotes estigui mínimament afectada durant als canvis estacionals.

 

Així doncs, si el vostre gat presenta tos, mocs, esternuts, llagrimeig o dificultat respiratòria, no dubteu en consultar-nos, podria ser no només un simple refredat. No oblidem mai que són gats, i que quan ens mostren que no es troben bé, la majoria de les vegades la malaltia ja està molt avançada. És per això, que us recomanem visites i revisions periòdiques al  veterinari especialista per poder detectar quan abans millor qualsevol petita alteració que afecti a les a les nostres mascotes.

 

 

Article inclòs en la revista RECLAM OSONA (núm. 1431. Del 5 al 10 d’octubre de 2017)